Ποιοι είμαστε


Ταυτότητα

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι ο επιχειρησιακός φορέας του ΣΕΒ που υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε θέματα πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και στήριξης των επιχειρήσεων με πρωτοβουλίες και εργαλεία βελτίωσης της οργάνωσης εργασίας και της παραγωγικότητας.

Φιλοδοξία της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι να συμβάλλει μέσω των δράσεων υποστήριξης του ΣΕΒ στην ανάλυση των παραμέτρων που διαμορφώνουν την πολιτική για ανταγωνιστική οικονομία με ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Δομή & Οργάνωση

Οι δραστηριότητες της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας οργανώνονται στη βάση των κάτωθι τομέων:

  • Απασχόληση, Δεξιότητες, Επαγγέλματα
  • Οργάνωση Εργασίας και Παραγωγικότητα
  • Νέοι και Αγορά Εργασίας

Διοίκηση

Η διοίκηση της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας ασκείται από την Γενική Συνέλευση των εταίρων (με μοναδικό μέτοχο τον ΣΕΒ) και από το Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου με βάση την απόφαση της 05.05.2017 έχει ως εξής:

  • Κυριαζής Χαρίτων του Δημητρίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
  • Σκέρτσος Χρήστος – Γεώργιος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος,
  • Κυριακού Ιωάννης του Πτολεμαίου, Διευθύνων Σύμβουλος,
  • Μπίτσιος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Μέλος,
  • Σφακάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Μέλος.

Νέα & Ανακοινώσεις