Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο: «Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε περιόδους υψηλής ανεργίας – Ο ρόλος των δεξιοτήτων», 30 Μαρτίου 2017

Στις 30 Μαρτίου 2017, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας διοργάνωσε Εργαστήριο με τίτλο: «Σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε περιόδους υψηλής ανεργίας – Ο ρόλος των δεξιοτήτων». Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν να συζητηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες, ο βαθμός ικανοποίησης των αναγκών αυτών από την υπάρχουσα προσφορά ανθρώπινου δυναμικού και η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί  προκειμένου να καταστεί  αποτελεσματικότερη η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, πραγματοποιήθηκαν επτά εξειδικευμένες παρουσιάσεις  με άξονες τα εξής ερωτήματα:

  • Ποιο μίγμα τυπικών προσόντων, δεξιοτήτων, εργασιακής εμπειρίας είναι σε έλλειψη και για ποιο λόγο;
  • Τι κάνουν οι επιχειρήσεις για να προσελκύσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό που χρειάζονται;
  • Πως διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις το Ανθρώπινο Δυναμικό τους;
  • Πως μπορεί να βελτιωθεί η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης Ανθρώπινο Δυναμικό;
  • Ποιες πρακτικές / εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του προσφερόμενου Ανθρώπινο Δυναμικό;
  • Ποιες είναι οι υποδομές υποστήριξης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού που πρέπει να προωθηθούν;

Στο Εργαστήριο συμμετείχαν περίπου 30 άτομα, εκπροσωπώντας τον ΣΕΒ, τον ΟΑΕΔ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα (Adecco, ICAP, Kariera, ManpowerGroup, PWC, Randstad).