Νέοι και Αγορά Εργασίας

Η περίοδος μετάβασης που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία διαμορφώνει νέες συνθήκες και στην αγορά εργασίας, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τους νέους.

Φαινόμενα, όπως τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, το brain drain, η ατελής και φθίνουσα τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η αδυναμία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας των εξερχομένων από την εκπαίδευση καταδεικνύουν τη δυσκολία ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας.

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας στηρίζει τον ΣΕΒ σε πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης  των πολιτικών σύνδεσης των εξερχομένων από τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ελληνικές επιχειρήσεις,

μέσω της επεξεργασίας και διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής της επιχειρηματικής κοινότητας για την επανεξέταση θεσμών και διαδικασιών, όπως, η μαθητεία και η πρακτική άσκηση, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας.

Οι δράσεις μας


Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας.
Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα.

Νέα & Ανακοινώσεις