Ανακοινώσεις

Διαδικτυακή συνέντευξη (Skype interview) με το Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθ. κο Δημ. Λεωνίδα, 19/6/2017

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η μεταφορά της εμπειρίας του κου Λεωνίδα όσον αφορά τη συνεργασία του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας με ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου φαρμάκων, καλλυντικών.

Συνάντηση με εκπροσώπους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στα γραφεία της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας, 28/4/2017

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση των δράσεων συνεργασίας με επιχειρήσεις, που πραγματοποιεί το ΟΠΑ με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Συνάντηση με εκπροσώπους του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στο γραφείο Αναπληρωτή Προέδρου, 12/4/2017

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διερεύνηση των μορφών συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας και της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας.

Συνάντηση με εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ), στο γραφείο Αναπληρωτή Προέδρου, 11/4/2017

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση των δράσεων συνεργασίας με επιχειρήσεις, που πραγματοποιεί το ΤΕΙ Πειραιά για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Συμμετοχή σε Συνδιάσκεψη με τίτλο: «Επαγγέλματα, Απασχόληση και Ανεργία στην Ελλάδα – Ο ρόλος της Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων», 6 και 7 Απριλίου 2017

Το Παράρτημα στην Ελλάδα του Γερμανικού Ιδρύματος FRIEDRICH ERBERT STIFTUNG διοργάνωσε στις 6 και 7 Απριλίου 2017, στη Θεσσαλονίκη και στις εγκαταστάσεις του CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) Συνδιάσκεψη με τίτλο: «Επαγγέλματα, Απασχόληση και Ανεργία στην Ελλάδα - Ο ρόλος της Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων».

Συνάντηση με τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο Γραφείου Διασύνδεσης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Καθ. κο Γρ. Τσόκα, στα γραφεία της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας, 3/4/2017

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση των δράσεων συνεργασίας με επιχειρήσεις, που πραγματοποιεί το ΑΠΘ με άμεσο ή έμμεσο στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση.