Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο «Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης των Εργαζομένων», 2 Φεβρουαρίου 2017

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας διοργάνωσε Εργαστήριο με τίτλο: «Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης των Εργαζομένων».

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη επιχειρήσεων και ακαδημαϊκοί και αντικείμενο αποτέλεσε η σχέση ΣΑΑΕ και αμοιβών, η σύνδεση του συστήματος με άλλα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι δυσκολίες της στοχοθεσίας και η σύνδεση με την επιχειρησιακή στρατηγική. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου αναγνωρίστηκε ως κύριο και πολύ δύσκολο στην πράξη στοιχείο η συζήτηση επί της απόδοσης και η πρόθεση όλων να είναι αυτή συνεχής. Αναφέρθηκαν οι πιθανές δυσκολίες στην αρχική υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος από μία επιχείρηση και οι σχετικές με το ΣΑΑΕ τάσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.


parousiasi.pdf

Ατζέντα.pdf