Απασχόληση, Δεξιότητες, Επαγγέλματα

H αγορά εργασίας στη χώρα χαρακτηρίζεται από σοβαρές μεταβολές σε βάθος χρόνου, οι οποίες εντάθηκαν με την οικονομική κρίση.

Πρώτιστης σημασίας θέμα είναι το μέγεθος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανεργίας (κλάδοι, περιοχές, επαγγέλματα) και οι προτεραιότητες μέτρων αντιμετώπισής της. Ουσιαστικές αλλαγές παρατηρούνται πλέον και στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης, η οποία γίνεται όλο και περισσότερο ευέλικτη υιοθετώντας τυπικές ή άτυπες μορφές ευελιξίας. Οι δομικές αλλαγές που συντελούνται στις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες απαιτούν καλό επίπεδο και μηχανισμούς έγκαιρης διάγνωσης των αναγκών.

Η κατάρτιση των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος ασθενής τόσο αριθμητικά (χαμηλή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό) όσο και συστηματικά (ελλειμματικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης). Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας έχει αναλάβει δράσεις για την εις βάθος παρακολούθηση της απασχόλησης, της εξέλιξης των αναγκών σε επαγγελματικές δεξιότητες και την εξέλιξη της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα.

Οι δράσεις μας


Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας.
Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα.

Νέα & Ανακοινώσεις