Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο «Η Εσωτερική Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις», 7 Φεβρουαρίου 2017

Στις 7 Φεβρουαρίου 2017, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας διοργάνωσε Εργαστήριο με τίτλο: «Η Εσωτερική Επικοινωνία στις Επιχειρήσεις».

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών και αντικείμενο αποτέλεσαν τα ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική επικοινωνία των σύγχρονων επιχειρήσεων και η παρουσίαση της φιλοσοφίας του προτεινόμενου Οδηγού Αυτοαξιολόγησης.


parousiasi.pdf

Ατζέντα.pdf