Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, 4/1/2016

 

Κείμενα Προκήρυξης

anoikti_prosklisi_promitheytes.pdf

parartima_promitheytes.pdf