Συνάντηση με τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο Γραφείου Διασύνδεσης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Καθ. κο Γρ. Τσόκα, στα γραφεία της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας, 3/4/2017

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση των δράσεων συνεργασίας με επιχειρήσεις, που πραγματοποιεί το ΑΠΘ με άμεσο ή έμμεσο στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Παρουσιάστηκαν, συνοπτικά, διάφορες μορφές συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς μεταξύ του ΑΠΘ και της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως είναι η πρακτική άσκηση, η σύζευξη προσφοράς – ζήτησης εργασίας, οι ημέρες σταδιοδρομίας, κύκλοι διαλέξεων στελεχών επιχειρήσεων σε φοιτητές, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχείρηση, κοινά projects και cases studies, η συνδιαμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης, η προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας κλπ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα και συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης αυτών των μορφών δικτύωσης με τη διαμεσολάβηση του ΣΕΒ, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων.

Ο κος Τσόκας εξέφρασε την ικανοποίηση του απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας του πανεπιστημίου με τον ΣΕΒ στα συγκεκριμένα ζητήματα και δεσμεύθηκε να υποβάλει σχετική εισήγηση προς την Πρυτανεία, προκειμένου να εντοπισθούν συγκεκριμένα πεδία ανάπτυξης συνεργασίας.