Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο «Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων», 13 Φεβρουαρίου 2017

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017, η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας διοργάνωσε Εργαστήριο με τίτλο: «Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων».

Στο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των επισκέψεων σε επιχειρήσεις και τη διενέργεια συνεντεύξεων με τα κατά περίπτωση αρμόδια στελέχη συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής/εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων.

Το εργαστήριο είχε ως βασικές ενότητες συζήτησης τα παρακάτω:

  • Παρουσίαση κυρίων ευρημάτων δείγματος επιχειρήσεων
  • Συζήτηση για βασικά θέματα που προκύπτουν από την έρευνα:
  • Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων τύπου ERP.
  • Τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις στο να επενδύσουν σε νέα πληροφοριακά συστήματα καθώς και τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά.
  • Τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος ERP
  • Την επίδραση των ERP στην επιχειρησιακή απόδοση.
  • Παρουσίαση ενός οδηγού υλοποίησης ERP
  • Συζήτηση, σχόλια προτάσεις για τον οδηγό.

 


parousiasi.pdf

Ατζέντα.pdf