Συνάντηση με εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ), στο γραφείο Αναπληρωτή Προέδρου, 11/4/2017

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την πλευρά του ΤΕΙ Πειραιά, οι κ.κ.:

  • Δρ. Δημήτριος Τσελές, Αναπληρωτής Προέδρου Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., καθ. του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
  • Δρ Γεώργιος Νικολαΐδης, Υπεύθυνος Πράξης Γραφείου Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ A.Ε.Ι. Πειραιά T.T., καθ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  • Δρ Γεώργιος Πρινιωτάκης, Αναπληρωτής Υπευθύνου Πράξης Γραφείου Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ A.Ε.Ι. Πειραιά T.T., καθ. του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.
  • Δρ Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος, καθ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  • Κα Μαρία Καλτσογιάννη, Υπ. Εσωτερικής Λειτουργίας, Διασφάλισης Ποιότητας, Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Διάχυσης Πληροφόρησης Γραφείου Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.
  • κος Νάσος Στεργιόπουλος, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Διαχείρισης, Συντήρησης Επικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων, Συλλογής και Επεξεργασίας Στοιχείων Γραφείου Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.
  • κα Μαρίσα Σιγάλα, Προϊσταμένη της ΜΟΔΙΠ A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και συζήτηση των δράσεων συνεργασίας με επιχειρήσεις, που πραγματοποιεί το ΤΕΙ Πειραιά για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν, συνοπτικά, ενδεικτικές δραστηριότητες συνεργασίας του ΤΕΙ με τις επιχειρήσεις και διανεμήθηκε εκτενές υλικό παρουσίασης των σχετικών δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, όπως επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις, ομιλίες στελεχών επιχειρήσεων σε φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με επιμέρους προγράμματα σπουδών, ερευνητικές και επιστημονικές εργασίες για λογαριασμό επιχειρήσεων, ενέργειες δικτύωσης με κλαδικούς φορείς και άλλους οργανισμούς κλπ. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΙ Πειραιά εξέφρασαν την επιθυμία τους ο ΣΕΒ να αναλάβει ρόλο παράγοντα διευκόλυνσης (facilitator) για την ενίσχυση της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και πρότειναν τη σύναψη μνημονίου (memorandum) ανταποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο το σχεδιασμό και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.