Διοργάνωση Εργαστηρίου με τίτλο: «Στρατηγική Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Αγροδιατροφικό Τομέα», 30 Μαΐου 2017

Την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017, οργανώθηκε από τη ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα «Στρατηγική Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Αγροδιατροφικό Τομέα».

Στη συνάντηση πήραν μέρος στελέχη της ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ, πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες με ειδίκευση σε θέματα του Αγροδιατροφικού Τομέα καθώς και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, συμμετείχαν στελέχη των επιχειρήσεων Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ., FrieslandCampina Hellas S.A., AG ADVENT AE, Elbisco Industrial & Commercial Food S.A., Nestle Ελλάς Α.Ε., ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε., Adecco Group και DELTA FOODS SA.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητηθήκαν θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανάπτυξης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικού του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Επισημάνθηκε ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που προσδιορίζουν σήμερα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του Τομέα, όπως:

 • Η εκτεταμένη πλέον διείσδυση και χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη γεωργία, στην εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην αγροδιατροφική έρευνα και σε πολλές υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.λπ.
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις που την «ενεργή συσκευασία» και την «έξυπνη συσκευασία» τις ήπιες επεξεργασίες, τις τεχνολογίες αξιοποίησης υπολειμμάτων και υποπροϊόντων, τη συσχέτιση διατροφής με την υγεία και την παραγωγή τροφίμων με βιοενεργά συστατικά.
 • Τα συστήματα και τις τεχνολογίες ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας  και ασφάλειας.
 • Οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας
 • Οι αισθητήρες και εν γένει οι ταχείες τεχνικές ανίχνευσης και διαχείρισης πηγών κινδύνου.
 • Οι μέθοδοι αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και τα συστήματα «Food Defense».
 • Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τις εξαγωγές σε αγορές τρίτων χωρών.
 • Οι θεσμικοί περιορισμοί στα νέα προϊόντα / υλικά.
 • Η Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία.
 • Οι νέες τάσεις προσέγγισης του καταναλωτικού κοινού μέσω π.χ. των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των τηλεπωλήσεων, ή της προβολής του κοινωνικού έργου της εταιρείας.

 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της συνάντησης σχετικά με τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα και τη στρατηγική ανάπτυξης των δεξιοτήτων του που πρέπει να διαμορφωθεί, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Συνδυασμός γνώσεων και δεξιοτήτων: τεχνικές γνώσεις και γνώσεις της αγοράς και των εργαλείων προώθησης (marketing, sales).
 • Ενδυνάμωση των γενικών δεξιοτήτων (soft skills) που δεν παρέχονται από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο σε επίπεδο γενικών όσο και εξειδικευμένων γνώσεων (ψηφιακή επικοινωνία-προώθηση των προϊόντων, αξιοποίηση των open sources και των big data κ.λπ).
 • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας.
 • Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τις τεχνικές ειδικότητες μέσου επιπέδου (αλλαντοποιοί, οινοποιοί, αρτοποιοί, τυροκόμοι κ.λπ).
 • Ενίσχυση των νέων αναδυόμενων δεξιοτήτων που δημιουργούν οι νέες τάσεις και συνθήκες (αειφορία στη χρήση των πόρων, καινοτομία, πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών στα τρόφιμα και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, e-commerce, προώθηση μέσω κοινωνικών δικτύων, προβολή του κοινωνικού προφίλ της εταιρείας, κατανόηση του περιβάλλοντος και της κουλτούρας της αγοράς).
 • Αξιοποίηση και δημιουργική ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον Τομέα και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην πρωτογενή παραγωγή όπου συχνά απαντάται ανειδίκευτη εργασία,  ανεπαρκής εργασιακή κουλτούρα και εργασία μεταναστών.
 • Ενίσχυση της έρευνας και βελτίωση της διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής.
 • Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε σχέση με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διαμόρφωση νέων μεθόδων προώθησης προς την κατανάλωση.
 • Ανάπτυξη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (on the job training, ακαδημίες στελεχών, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα).