Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας

ΠΟΙΟΙ

ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι ο επιχειρησιακός φορέας του ΣΕΒ που υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε θέματα πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και στήριξης των επιχειρήσεων με πρωτοβουλίες και εργαλεία βελτίωσης της οργάνωσης εργασίας και της παραγωγικότητας.
Φιλοδοξία της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι να συμβάλλει μέσω των δράσεων υποστήριξης του ΣΕΒ στην ανάλυση των παραμέτρων που διαμορφώνουν την πολιτική για ανταγωνιστική οικονομία με ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Περισσότερα..

ΠΟΙΟΙ

ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι ο επιχειρησιακός φορέας του ΣΕΒ που υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε θέματα πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και στήριξης των επιχειρήσεων με πρωτοβουλίες και εργαλεία βελτίωσης της οργάνωσης εργασίας και της παραγωγικότητας.
Φιλοδοξία της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι να συμβάλλει μέσω των δράσεων υποστήριξης του ΣΕΒ στην ανάλυση των παραμέτρων που διαμορφώνουν την πολιτική για ανταγωνιστική οικονομία με ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Περισσότερα..

Οι δράσεις μας


Ανθρώπινο Δυναμικό

Ο ΣΕΒ αναδεικνύει την ανάγκη μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ως πυλώνα της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Οι εργαζόμενοι όπως και οι νέοι που αποφοιτούν από το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να επενδυθεί αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των οικονομικών και τεχνολογικών προκλήσεων και την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται για την αιμοδότησή τους με νέες αναγκαίες δεξιότητες, ιδιαίτερα όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα της ψηφιακής παγκοσμιοποιημένης οικονομίας…
Περισσότερα..

Νέα & Ανακοινώσεις


ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ