ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

sev4enterprise

 

μαζι στην εκκίνηση

 

«Επενδύοντας στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο» Απολογισμός Δράσεων ΣΕΒ 2009-2015

 

Στόχος να προσφέρει ο ΣΕΒ εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και να τεκμηριώσει καινοτόμες πολιτικές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

  

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013», ο ΣΕΒ υλοποίησε ένα πολυσχιδές Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλάμβανε πληθώρα σημαντικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Από την αρχή της οικονομικής ύφεσης, ήταν εμφανής η ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στους περιορισμούς και τις ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε η ανάγκη επανεξέτασης τρεχουσών πρακτικών και συνηθειών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών διαθέσιμων πόρων.

 

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα Έργα που έλαβαν χώρα τα τελευταία έτη με πρωτοβουλία του ΣΕΒ.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.